TIM e-zin

Práce vznikla jako součást mé diplomové práce na Masarykově univerzitě. Téma Inteligentní web se zaměřením na Tim-ezin.

Inteligentní web magazínu TIM-ezin je vystavěn podle metrik UX. Uživateli sám inteligentně nabízí meta texty, které svým multimediálním obsahem doplňují články magazínu. Web také využívá soubory cookies, při řazení článků.

Diplomová práce

2013