Concentus Moraviae 2019

Festival, převážně klasické hudby, Concentus Moraviae klade ve svém obsahu důraz na téma každého ročníku. Téma pro rok 2019 znělo Koncert národů a odkazovalo k Vídeňskému kongresu a novému uspořádání Evropy. Z tohoto zadání také vychází výsledný vizuální styl. Odkazuje a do dnešní podoby přetváří principy, které se využívaly v uměleckém hnutí Arts & Crafts a především na florálních tapetách Williama Morrise.

Spolupráce s Radimem Kučerou.

2019