Geocore

webdesign

Webdesign pro spolešnost Geocore nabízející unikátní technologie a produkty pro rodinné domy, kanceláře a průmyslové objekty. S péčí o kvalitu prostředí lidí se současně zaměřuje na udržitelnost životního prostředí. Nabízí systémy, které hospodárně využívají energii získanou přímo z přírody.

Součástí práce bylo i vytvoření asi padesáti piktogramů.

www.geocore.cz

2017