Ghana Dance Ensemble

+ Společný rytmický soubor JAMU a HAMU

Jazzové nádvoří tentokrát naladěné na Ghanu a tradiční hedvábné kente.

2019

kente