Paměť Velatic

Kniha Paměť Velatic je série několika rozhovorů místních s místními o historii obce. Svým obsahem se snaží pokrýt témata, která se místních obyvatel dotýkala a dotýkají dodnes.

Knihu svými fotografiemi doplnila Hana Pololáníková.

2018