ZUŠ OPEN Grolich

ZUŠ OPEN
2017

Festival ZUŠ OPEN je celonárodní happening základních uměleckých škol (ZUŠ) ve veřejném prostoru.
Základní umělecké školy představí svůj program v rámci jednoho společného dne a festivalu ZUŠ Open.
Pro festival jsem navrhoval jeho logo a vizuál prvního ročníku. Značka festivalu vznikne spojením písmen „Š“ a „O“, lze ji také chápat, jako značku otevřených škol. Svou podobou připomíná klíč, jako pomůcku sloužící k otevření dveří a nahlédnutí do neprozkoumaného, stejně jako to chce dělat festival.
Motiv prvního ročníku festivalu klade důraz na hravou barevnost, vzory a jejich prolínání. Bylo vytvořeno 10 motivů, které lze libovolně měnit a používat je dle potřeby.

Web festivalu

Art director, Grafický design

2016

ZUŠ OPEN Grolich
ZUŠ OPEN Grolich
ZUŠ OPEN Grolich
ZUŠ OPEN Grolich
ZUŠ OPEN Grolich
ZUŠ OPEN Grolich