Back To Top

Concentus Moraviae 2019

Festival, převážně klasické hudby, Concentus Moraviae klade ve svém obsahu důraz na téma každého ročníku. Téma pro rok 2019 znělo „Koncert národů“, odkazovalo k Vídeňskému kongresu (1815) a novému uspořádání Evropy. Vizuální styl, který jsme vytvořili spolu s Radimem Kučerou, odkazuje a do dnešní podoby přetváří principy, které se využívaly v uměleckém hnutí Arts & Crafts a především na florálních tapetách Williama Morrise. Vznikly tak nové, abstraktní, digitální, 3d florální prvky, které se rozvlnily, jako císaři na kongresu.

2019