Back To Top

Concentus Moraviae 2022

Hlavní motiv ročníku vychází festivalového tématu a „Cestou od kořenů k budoucnosti“.
Propojení nového a starého, dynamicky navazující a rozvíjející v nové formy. To vše propleteno silnými kořenovými nitkami. Kořeny nám prorostly typografii a dekorovaly fotografie. Bez kořenů nelze mířit k budoucnosti.

Spolupráce s Radimem Kučerou.

2022