Back To Top

Hanuljak knives

Hanuljak knives se zabývají výrobou jednoho z nejstarších nástrojů každodenní potřeby.

Díky používání tradičních výrobních postupů a materiálů, kterými jsou oceli s vysokým obsahem uhlíku a dalších zušlechťujících legur, mají jejich nože na rozdíl od dnešních průmyslově vyráběných nerezových nožů nepřekonatelnou ostrost a výdrž ostří.

Značka Hanuljak knives vychází z tvarosloví tradiční kovářské kovadliny, kterou když otočíme o 90° vznikne ostře seříznuté písmeno „H“.

2020