Back To Top

Jazzové nádvoří

Hra s písmem a půdorysy vytvořila vyústila v jednoduchý typografický plakát a online kampaň Jazzového nádvoří 2020.

2020