Back To Top

Paměť Velatic

I malá obec má svou paměť. Ambiciózní kniha Paměť Velatic je sérií několika rozhovorů místních s místními. Svým obsahem se snaží pokrýt témata, která se místních obyvatel dotýkala a dotýkají dodnes.

Knihu svými fotografiemi doplnila Hana Pololáníková.

2018